HOME | Jak nas znaleźć? | Lokalizacja | Komunikacja | Pogoda | KONTAKT
  


wykonanie i obsługa: © BORT Wschowa, 2002
Przydatne menu,
dzieje Wschowy | plan miasta | zabytki |
zwiedzanie | atrakcje | gmina Wschowa |
dzieje okolic | mapa powiatu | nasz powiat |
co zwiedzać ? | wypoczynek | atrakcje |
galerie foto | bibliografia | ciekawe linki |

*ZARYS DZIEJÓW KRÓLEWSKIEGO MIASTA WSCHOWY* (dalszy ciąg)(7kB)

           
Nowa Wschowa, której nadano miejskie prawo magdeburskie, miała odrębne instytucje: samorząd, ratusz, szpital, cmentarz, kościół i szkołę a nawet herb. Wojny XVII i XVIII w., które wstrząsnęły Polską doprowadziły do całkowitej ruiny większość miast, nie ominęły też Wschowy. Podczas trwania tzw. wojny północnej w dniu 13 lutego 1706 roku pod Wschową, a konkretnie na polach pomiędzy Osową Sienią a Dębową Łąką stoczyły wojska Karola XII pod wodza gen. Karla Renskiölda bitwę ze znacznie większymi siłami sasko-rosyjskimi pod dowództwem gen. Schulenburga. Bitwa trwająca ledwie kilka godzin zakończyła się zwycięstwem Szwedów, co pociągnęło z sobą m.in. zdetronizowanie króla Augusta II i osadzeniem na tronie polskim Stanisława Leszczyńskiego. Po bitwie Wschowa została częściowo spustoszona. W 1709 r., miasto zaatakowała epidemia dżumy, w wyniku której zmarło 2.917 osób z ogólnej liczby 7.000 mieszkańców. Wszystkie te klęski spowodowały, iż w XVIII w., rozpoczął się powolny upadek gospodarczy Wschowy, który bardzo widoczny stał się pod koniec stulecia. Jednak w I poł. XVIII w., Wschowa broniła się przed degradacją gospodarczą dzięki pozytywnym wpływom wizyt królów polskich z dynastii saskiej. Za Augusta II odbyły się we Wschowie dwa posiedzenia sejmu, w 1699 i 1719 r. Król August III przyjmował tu obcych posłów. W roku 1737 przyjął tu posła tureckiego, a w 1755 r. kolejny raz gościło we Wschowie poselstwo tureckie. Dzięki pozytywnym wpływom wizyt królewskich jeszcze na jakiś czas miasto stało się silnym ośrodkiem gospodarczym i politycznym Rzeczypospolitej. O znaczeniu miasta w okresie I Rzeczypospolitej świadczy jego pozycja wśród innych ośrodków miejskich. Według ustawy o poborze podatku podymnego z 1775 r., do I klasy miast zaliczano tylko Warszawę, a do II klasy Kraków, Poznań i Wschowę Pod koniec XVIII było we Wschowie 829 rzemieślników, w tym 37 piekarzy, 27 rzeźników, 89 młynarzy, 24 krawców, 35 szewców, 17 kuśnierzy, 11 piwowarów, 15 producentów wódki, ponad 200 sukienników, 80 płócienników i in. Świetności Wschowy, zadał śmiertelny cios II rozbiór w 1793 r. kiedy to Prusacy wkroczyli do miasta. W XIX w., Wschowa jest już tylko niewielkim prowincjonalnym miasteczkiem. Nawet zrealizowane wówczas inwestycje nie dały większych rezultatów.
W latach 1836-1837 zbudowano szosę łączącą Wschowę z Głogowem i Poznaniem. W 1857 miasto otrzymało połączenie kolejowe z Głogowem i Lesznem. Linia do Sławy została oddana w 1913 roku. Powstały we Wschowie też nowe zakłady przemysłowe, w 1843 otwarto fabrykę sukna, a 1881 r. cukrownię. Działania I wojny światowej nie przyniosły Wschowie wolności. Pokój Wersalski w 1920 roku pozostawił miasto w rękach niemieckich. W 1922 Wschowa weszła w skład nowo utworzonej MARCHII GRANICZNEJ POZNAŃ-PRUSY WSCHODNIE, a od 1938 r. została przyłączona do PROWINCJI DOLNOŚLĄSKIEJ. Dnia 2 września 1939 r. po rozpoczęciu działań II wojny światowej pod miasto podeszły oddziały polskie 55 Poznańskiego Pułku Piechoty i 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich tocząc bój o miasto. Niestety, wobec cofającego się całego frontu miasto nie zostało zajęte przez żołnierzy polskich. Dnia 31 stycznia 1945 r. oddziały Sowieckie wyzwoliły Wschowę. Tak więc po 152 latach miasto wróciło w granice Państwa Polskiego.

Plan miasta Wschowy (kliknij tu)


(1kB)