HOME | Jak nas znaleźć? | Lokalizacja | Komunikacja | Pogoda | KONTAKT
  


wykonanie i obsługa: © BORT Wschowa, 2002
Przydatne menu,
dzieje Wschowy | plan miasta | zabytki |
zwiedzanie | atrakcje | gmina Wschowa |
dzieje okolic | mapa powiatu | nasz powiat |
co zwiedzać ? | wypoczynek | atrakcje |
galerie foto | bibliografia | ciekawe linki |

*GDZIE I JAK WARTO WYPOCZĄĆ ?... *

W SIODLE...

Przejeżdżając szosą z Głogowa do Leszna, pomiędzy Szlichtyngową a Wschową wśród malowniczych łąk, pastwisk i zagajników położona jest Stadnina Koni „Bonanza”. Powstała ona w 1971 r. w samotnych zabudowaniach dawnej osady Chudecz. W stajniach stadniny znajduje się kilkadziesiąt koni wierzchowych, zaprzęgowych oraz pony. Obok położony jest ogrodzony hipodrom. Ośrodek proponuje naukę jazdy konnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, spacery na koniach i wyjazdy w teren, a także przejażdżki bryczkami. Istnieje możliwość organizowania imprez jeździeckich w terenie, uczestnictwa w polowaniach i połowu ryb. W ponad 100-letnim odnowionym domu, w którym przed wojną mieściła się restauracja „Czarny Orzeł”, gospodarze oferują zakwaterowanie w pokojach z łazienkami i całodzienne wyżywienie. W ośrodku czynny jest również bar oraz sklep ze sprzętem jeździeckim. Podobny wachlarz usług zapewni turystom także Stadnina Koni „Tradycja” w Siedlnicy (gmina Wschowa) oraz gospodarstwa agroturystyczne Stanisława Derendy w Dębowie, Mirosławy i Kazimierza Wawrzyniaków w Lubogoszczy w gminie Sława.


W PRZEMĘCKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM...

Jedną z form chronionego krajobrazu na Ziemi Wschowskiej jest wyznaczony obszar Przemęcko-Wschowski z kompleksem leśnym Włoszakowice o powierzchni 412,25 km² i obejmuje on okolice Bucza, Przemytu, Włoszakowic, Kaszczoru i linia, z grupą jezior rynnowych Pojezierza Sławskiego wraz z otaczjacymi je wzniesieniami i rozległymi kompleksami leśno-łąkowymi. W jego skład wchodzi Przemęcki Park Krajobrazowy powołany w 1991 roku. Cechuje go różnorodność biotopów i ekosystemów, co stwarza dogodne warunki do bytowania i migracji wielu gatunków roślin i zwierząt dziko żyjących a także możliwości wykorzystania walorów naturalnych dla turystyki i wypoczynku. Szczególnie ciekawe pod względem awifauny są tereny łąkowe, które w większości stanowią trasę przelotu i rejon odpoczynku dla wielu gatunków ptaków a także ich miejsca gniazdowania takich rzadko występujących ptaków jak: kulik wielki, rycyk, żuraw, gęś gęgawa, brodziec krwawodzioby i różne gatunki drapieżne. Przemęcki Park Krajobrazowy o powierzchni 21 450 ha, utworzono na terenach gmin: Przemęt, Włoszakowice, Wijewo i Wschowa. Powołany został dla ochrony i zachowania jednego z najciekawszych fragmentów krajobrazu polodowcowego w Wielkopolsce, obejmując najbardziej malowniczą część Pojezierza Sławskiego. Stanowi ona niepowtarzalny, pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, chroniony zespół leśno-łąkowo-jeziornych. Na terenie parku znajdują się 24 jeziora polodowcowe o łącznej pow. 1400 ha. Wartość przyrodniczą podkreślają rezerwaty przyrody: dwa istniejące ( Wyspa Konwaliowa i Torfowisko nad Jez. Świętym ) i dwa projektowane ( Kwaśna Dąbrowa w Lasach Włoszakowickich i Jezioro Trzebidzkie ) oraz dwa rezerwaty krajobrazowe. W parku ponadto występują rzadkie i podlegające ochronie okazy flory i fauny (m.in. stwierdzono gniazdowanie 140 gatunków ptaków ), okazałe pomniki przyrody oraz cenne zabytki kultury materialnej i duchowej...


(1kB)