HOME | Jak nas znaleźć? | Lokalizacja | Komunikacja | Pogoda | KONTAKT
  


wykonanie i obsługa: © BORT Wschowa, 2002
Przydatne menu,
dzieje Wschowy | plan miasta | zabytki |
zwiedzanie | atrakcje | gmina Wschowa |
dzieje okolic | mapa powiatu | nasz powiat |
co zwiedzać ? | wypoczynek | atrakcje |
galerie foto | bibliografia | ciekawe linki |

*CO WARTO ZWIEDZIĆ W OKOLICACH WSCHOWY*

Co warto zobaczyć ?    Mini Słowniczek krajoznawczy
Mapa

Mścigniew (gmina Włoszakowice)
Leśniczówka w lasach nadleśnictwa Włoszakowice położona przy trakcie leśnym WSCHOWA - TŁUCZNIA, w odl. 9 km na pn. od Wschowy. Obok na polanie leśnej znajduje się miejsce odpoczynku i relaksu zw. "WIGWAMEM".
Olbrachcice (gmina Wschowa)
Wieś 4 km na pd.-wsch. od Wschowy Kościół filialny p.w. poewangelicki. Gmina ewangelicka została założona w 1646 roku; obecny kościół zbudowany z czerwonej cegły w 1894 r, w stylu neogotyckim; dwie płyty nagrobne z kamienia oraz barokowa grupa "Ukrzyżowania" rzeźbiona z kamienia.
Olejnica (gmina Przemęt)
Nieduża wieś letniskowa przy drodze Wieleń-Przemęt, na przesmyku między jeziorami Olejnickim i Górskim, położona wśród lasów sosnowych i mieszanych. Oddalona jest 24 km na płn.-wsch. od Wschowy. Nad jeziorami kąpieliska, pola biwakowe i wiele ośrodków wypoczynkowych. Na zachód od wsi leży wzgórze 92 m n.p.m. - punkt widokowy na okolicę. 1,5 km na zachód znajduje się rezerwat przyrody "Torfowisko na Jeziorze Świętym", a ok. 2 km na płn.. od wsi na jeziorze Radomierskim rezerwat "Wyspa Konwaliowa". Przystanek autobusowy PKS z połączeniami do Kościana, Wolsztyna, Leszna, Wschowy. Stacja PKP w Błotnicy ok. 5 km.
Osowa Sień (gmina Wschowa)
Duża wieś 4 km na pn.-wsch. od Wschowy, rozciągnięta na dł. 3 km poprzecznie do drogi Wschowa - Włoszakowice. pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1325 r. Była ona gniazdem rodu Dołęgów Ossowskich. Dawniej dzieliła się na Osową Sień Dolną (część wschodnia), Środkową i Górną (część północno-zachodnia). W Osowej Sieni Górnej znajduje się gotycki kościół p.w. św. Fabiana i Sebastiana z XIV w., przebudowany w XV w., oraz w 1904 roku, z drewnianą wieżą z XVIII w.; oraz przy kościele renesansowe i barokowe płyty nagrobne rodziny Ossowskich; przed kościołem rosną okazałe lipy drobnolistne; obok kościoła klasycystyczny dwór z pocz. XIX w., i cztery oficyny o różnym charakterze; przy dworze park krajobrazowy o pow. 3,5 ha z kanałem, sztuczną wyspą i romantycznymi ruinami oraz o bogatym gatunkowo drzewostanie, wokół parku stary mur z kamieni polnych; neorenesansowy pałac z 1890 roku, o urozmaiconej bryle z wysoką wieżą; przy pałacu park z platanami i zrośniętą z kilku pni lipą; obok stare zabudowania folwarczne z gorzelnią i domem administracyjnym. W dawnej Osowej Sieni Dolnej dwór klasycystyczny z pocz. XIX wielu, poszerzony od północy w 1880 roku, i w 1890 roku; przy dworze dwie oficyny z początku XIX wieku; park o powierzchni 1,6 ha z lipami.
Papiernia (gmina Wijewo)
Leśniczówka nad jeziorem Brzeźne, położona przy drodze z BRENNA do WŁOSZKOWIC, w odl. 2,5 km na pn.zach. od Zaborówca oraz 25,5 km na pn. od Wschowy. W sezonie letnim znajduje się tu Stanica Harcerska. Prawdopodobnie w X w., w tym miejscu znajdował się gród Plemienny 'WIERZCHUJE'.
Przemęt
Duża wieś, niegdyś miasto, leżąca przy ujściu rynny jezior Przemęckich do doliny Obry. Oddalona 27 km na płn.. od Wschowy. Wieś rozłożona jest jak wyspa pośród obszarów wilgotniejszych. Dawniej ważny gród, wzmiankowany w 1210 r., który od XIII w., był siedzibą kasztelanii do XVIII w.; W latach 1300 do 1796 posiadał prawa miejskie. W 1418 Cystersi przenieśli się z Kaszczoru do Przemętu. Własność zakonna do 1805 r. Pozostałością miejskiej przeszłości jest rynek w centrum wsi, przy którym stoi kościół św. Andrzeja z pocz. XIX w., rozbudowany w 1894 r. Pamiątką po dawnym grodzie są nikłe pozostałości wałów ziemnych po płn.. stronie od rynku. Barokowy zespół pocysterski z kościołem św. Jana Chrzciciela zbud. w latach 1651-90 (wg proj. arch. Jerzego i Jana Cantenazzi). W fasadzie zach. dwie wieże o wys. 66 m zwieńczone hełmami: lewa z 1725 r., prawa zrekonstruowana w 1984 r. Wewnątrz barokowa polichromia i dekoracja sztukatorska z końca XVII w., a także cenne wyposażenie rzeźbiarskie z XVII-XVIII w. Wyposażenie wykonane z czarnego dębu wydobywanego z bagien nadobrzańskich. W płd.-wsch. części Przemętu zwanej Przedmieściem, centrum administracyjno-handlowe gminy. Znajduje się tu późnorenesansowy kościół św. Piotra (oo. kościół cmentarny), przebud. z budowli gotyckiej ok. XVII w. Przy drodze do Śmigla kapliczka-pomnik z nazwiskami 51 poległych w 1914-19 i w 1939-45. Na płd.-zach. od Przemętu rozciąga się kompleks ośmiu jezior zw. popularnie Jeziorami Przemęckimi.
Przybyszów (gmina Sława)
Wieś położona 3 km na wschód od Sławy i oddalona 21 km od Wschowy na płn.-zach. Dawna nazwa wsi Zbiersko. Na wzgórzu renesansowy dwór z ok. 1600 roku, z cennym portalem kamiennym. Naprzeciw niego kościół późnorenesansowy z 1657 roku, przebudowany, z wieżą z XIX wieku. Na płn.. od wsi w dolinie Czernicy, nikłe pozostałości dwóch grodzisk pierścieniowatych. W wsi znajduje się końcowy przystanek linii PKS ze Sławy.
Przyczyna Górna (gmina Wschowa)
Wieś oddalona 2 km na płn.-zach. od Wschowy, przy szosie do Sławy. Znana od 1210 roku. Zabudowa w formie łańcuchówki z wtopionymi w nią dwoma folwarkami. Kościół gotycki św. Jerzego zbudowany przed 1345 r. W 1889 roku, odkryto wewnątrz kościoła polichromię gotycką z 1410-44 ze scenami religijnymi i dworskimi uzupełnioną na pocz. XVI w. Wokół kościoła mur kamienny z XIV-XV w., z gotycką bramką o barokowym szczyciku, a także okazałe topole i lipy.
Pszczółkowo (gmina Wschowa)
Przysiółek oddalony o 3 km na pd. od wsi Wygnańczyce i 14 km na pn.zach. od Wschowy. Położony a malowniczej kotlinie, otoczonej zlesionymi wzgórzami. W odległości ok. 200 m, przed wjazdem do Pszczółkowa od strony Wygnańczyc, po prawej stronie przy drodze znajduje się pomnikowy dąb szypułkowy.
Siciny (gmina Niechlów)
Wieś oddalona o 11 km na płd.-wsch. od Wschowy przy szosie WSCHOWA-GÓRA. Okazały, późnobarokowy kościół Św. Marcina z 1736-40, zbudowany na planie krzyża z kopułą i kwadratową wieżą (proj. arch. Marcina Frantza). W zabudowie wsi wiele domów z II poł. XIX w., i początku XX w. Przy drogach w okolicach Sicin kilkanaście murowanych kapliczek przydrożnych i krzyży z XVIII-XIX w.
Siedlnica (gmina Wschowa)
Duża wieś 5 km na pd.-wsch., od Wschowy, na skraju doliny Rowu Polskiego (prawy dopływ Baryczy). Dawniej Siedlnica dzieliła się na dwie części. Wśród zabudowy wiele domów z XIX w. W Siedlnicy tzw. Górnej pałacyk z XIX w., zbudowany na owalnym grodzisku stożkowym, z XIV - XV w.; obok obszerne zabudowania folwarczne. W Siedlnicy Dolnej wczesnogotycki kościół Nawiedzenia NMP i św. Jana z 1300-1310 r., przebudowany w 1604, z kwadratową wieżą nabudowaną w XIX w., przy kościele gotycka płyta z 1448 r. wykonana na wzór Śląskich nagrobków książęcych. W pobliżu kościoła pałac neogotycki z końca XIX w., z dekoracyjnymi sterczynami.
Sława
Miasto na wschodnim miastu jeziora Sławskiego, oddalone o 19 km na zachód od Wschowy. Sława położona jest na pograniczu dwóch historycznych regionów Śląska i Wielkopolski. Miejscowość wzmiankowana już od XIII w. Prawa miejskie otrzymała przed 1312 r. Było to miasto prywatne, początkowo w granicach księstwa głogowskiego, później lenno Czech, a od 1742 pod panowaniem Prus. W 1945 roku Sława powróciła do Polski. Po 1957 roku, na brzegu jeziora, wybudowano wiele zakładowych ośrodków wczasowych. Niewielkie centrum Sławy zachowało stary układ urbanistyczny. Pośrodku miasta jest Rynek a w najwyższym punkcie miasta, wznosi się dawny kościół ewangelicki z lat 1834-36, z 46-metrową wieżą. Na zachodzie od rynku stoi okazały pałac barokowy, zbudowany w l. 1732-35 z wykorzystaniem XV-wiecznego zamku i poszerzony w XX wieku (obecnie Dom Dziecka). Obok oficyna z XVIII w. rozbudowana z częściowo do dziś widocznej baszty z XVI w. Na dziedzińcu są trzy ogromne platany do 620 cm obw. Inne pomniki przyrody rosną po stronie jeziora: platany o obw. 470 cm i sosny czarne do 360 cm. Niedaleko pałacu późnorenesansowy kościół św. Michała z 1604 roku, ponownie przebudowany w latach 1654-1724. Po pożarze miasta w 1796 odbudowany został dopiero w 1831 roku.

(1kB)