8. ŁYSINY

    Wieś w odległości 7 km na zachód od Wschowy, leżąca przy szosie na Sławę. We wsi neogotycki kościół Matki Bożej Bolesnej, zbudowany w 1867 r., z fundacji ówczesnej właścicielki Łysin, hrabiny Nimfy z Modlibowskich-Kęszyckiej. Parafia w Łysinach istniała już zapewne w XV w., a pierwotny kościół, być może drewniany, stał po przeciwnej stronie na terenie dawnego cmentarza. We wsi murowany spichlerz folwarczny z I poł. XIX w., otynkowany; dwie figury przydrożne: na cokole kamiennym posąg świętego Jana Nepomucena z XVIII w. oraz posąg św. Wawrzyńca na postumencie ceglanym z XVIII w.
Liczba mieszkańców Łysin: 316 osób.
Współrzędne geograficzne Łysin:
51°48'55'N 16°12'55'E.
(1kB)