4. PRZYCZYNA GÓRNA

   Wieś oddalona 2 km na płn.-zach. od Wschowy, przy szosie do Sławy. Znana od 1210 roku. Zabudowa w formie łańcuchówki z wtopionymi w nią dwoma folwarkami. Na terenie folwarku (obecnie w granicach Wschowy), stoi klasycystyczny dwór z II poł. XIX w. We wsi kościół gotycki św. Jerzego zbudowany przed 1345 r. z zachowanymi portalami ostrołukowymi i szczytem wschodnim o dekoracji blendowej. W 1889 roku, odkryto wewnątrz kościoła polichromię gotycką z 1410-44 ze scenami religijnymi i dworskimi uzupełnioną na pocz. XVI w. Wokół kościoła mur kamienny z XIV-XV w., z gotycką bramką o barokowym szczyciku, a także okazałe topole i lipy. Na końcu wsi, na granicy ze wsią Tylewice, znajduje się drugi folwark w którym, wzniesiono pałac neorenesansowy pochodzący z przełomu XIX i XX wieku.
Liczba mieszkańców Przyczyny Górnej: 612 osób.
Współrzędne geograficzne Przyczyny Górnej:
51°48'N 16°16'E.
(1kB)