3. OSOWA SIEŃ

   Duża wieś 4 km na pn.-wsch. od Wschowy, rozciągnięta na dł. 3 km poprzecznie do drogi Wschowa - Włoszakowice. pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1325 r. Była ona gniazdem rodu Dołęgów Ossowskich. Dawniej dzieliła się na Osową Sień Dolną (część wschodnia), Środkową i Górną (część północno-zachodnia). W Osowej Sieni Górnej znajduje się gotycki kościół p.w. św. Fabiana i Sebastiana z XIV w., przebudowany w XV w., oraz w 1904 roku, z drewnianą wieżą z XVIII w.; W kościele znajdują się renesansowe i barokowe płyty nagrobne rodziny Ossowskich; przed kościołem rosną okazałe lipy drobnolistne; obok kościoła klasycystyczny dwór z pocz. XIX w., i cztery oficyny o różnym charakterze; przy dworze park krajobrazowy o pow. 3,5 ha z kanałem, sztuczną wyspą i romantycznymi ruinami oraz o bogatym gatunkowo drzewostanie, wokół parku stary mur z kamieni polnych; neorenesansowy pałac z 1890 roku, o urozmaiconej bryle z wysoką wieżą; przy pałacu park z platanami i zrośniętą z kilku pni lipą; obok stare zabudowania folwarczne z gorzelnią i domem administracyjnym. W dawnej Osowej Sieni Dolnej dwór klasycystyczny z pocz. XIX wielu, poszerzony od północy w 1880 roku, i w 1890 roku; przy dworze dwie oficyny z początku XIX wieku; park o powierzchni 1,6 ha z lipami.
Liczba mieszkańców Osowej Sieni: 1125 osób.
Współrzędne geograficzne Osowej Sieni:
51°50'16'N 16°20'14'E.
(1kB)