2. DĘBOWA ŁĘKA

    Wieś położona 4 km od Wschowy na północny wschód, przy drodze krajowej nr 12 LESZNO-GŁOGÓW. Znana od 1424 r. W czasie wojny północnej między Dębową Łęką a Osową Sienią. 13 lutego 1706 r., wojska szwedzkie gen. Karla Renskjölda, pobiły prawie dwukrotnie większą armię sasko-rosyjską. We wsi zabytkowy kościół gotycki z XV w., p.w. św. Jadwigi, murowany z cegły i kamienia o układzie polskim. Jednonawowa światynia z wyodrębnionym węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Wyposażenie wnętrza barokowe. W zwieńczeniu ołtarza bocznego gotycka rzeźba Matki Boskiej z dzieciątkiem, z 2 poł. XIV w. W jednej ze ścian renesansowy nagrobek właściciela wsi Alberta Ossowskiego. Obok koscioła ciekawa brama - dzwonnica z roku 1793, w murze otaczającym dziedziniec kościelny. Zespół pałacowy w Dębowej Łęce wraz z założeniem parkowym i folwarkiem znajduje się w północnej części wsi i usytuowana jest około 500 m na wschód od gotyckiego kościoła pw. św. Jadwigi. Pałac Brodowskich to piętrowy budynek o bardzo rozbudowanej bryle posiada w narożniku wieżę i zadaszony taras od frontu, wzniesiony około 1845 r., w popularnym wówczas w Wielkopolsce typie willi włoskiej, przebudowany w końcu XIX w., i po 1945 roku. Pałac wzniesiony została na rzucie dwóch zestawionych prostopadle, zróżnicowanych rozmiarem czworoboków, z kwadratową wieżą w południowo-wschodnim narożniku skrzydła głównego. Bryła obiektu zróżnicowana gabarytowo, z członem głównym dwukondygnacyjnym o użytkowym poddaszu i częścią mniejsza parterową z poddaszem. Obie części nakryte są dachami dwuspadowymi. Dominującym członem bryły jest czterokondygnacyjna wieża narożna. Budynek jest murowany z cegły i dekorowany boniowaniem, opracowanym w tynku. Elewacje skrzydła głównego urozmaicają gzymsy kordonowy i wieńczący z fryzem. Otwory okienne w większości prostokątne w profilowanych opaskach, z płycinami pod parapetem, tylko w partii pozornego ryzalitu zamknięte odcinkowo. Przy ryzalicie dostawiony jest parterowy taras, na którym pierwotnie posadowione były antykizujące rzeźby. Wokół rozciąga się park krajobrazowy o pow. 1,3 ha, o znacznie zatartym układzie widokowym. W parku zachował się starodrzew: kasztanowce, dęby, lipy drobnolistne. Obok dawny folwark ze starymi zabudowaniami m.in. powozownia, rządówka, kuźnia i gorzelnia.
Liczba mieszkańców Dębowej Łęki: 635 osób.
Współrzędne geograficzne Dębowej Łęki:
51°49'N 16°23'E.

(1kB)